Reklama

Reklama to aktywność mająca komunikować wybranej grupie osób fakt istnienia jakieś firmy, usługi, produktu czy np. problemu. Bazowo reklama dzieli się na tę tradycyjną (telewizja, ulotki, prasa czy emisje radiowe i tym podobne), jak i reklamę internetową (Google Ads, Social Media, Pozycjonowanie itd.). Zaletą reklamowania się w internecie jest możliwość mierzenia wyników i poprawiania swojej skuteczności testując różne rozwiązania. Wszystko to sprawia, że środki przeznaczane na reklamy internetowe globalnie wyprzedziły te zainwestowane w reklamę tradycyjną i wciąż wzrastają. Reklama internetowa pozwala też docierać do wybranej grupy docelowej, która potencjalnie jest bardziej zainteresowana kupnem naszych produktów i usług. Z reguły, im lepiej dobrana grupa docelowa, tym skuteczniejsza reklama w relacji budżet/przychody.