CTR

Click Through Rate to wskaźnik kliknięć w daną reklamę. Oblicza się go stosunkiem liczby kliknięć do liczby wyświetleń danej reklamy. Jeżeli na 100 wyświetleń CTR będzie na poziomie 25% będzie to oznaczało, że wygenerowały one 25 kliknięć. CTR to podstawowy miernik zaangażowania odbiorców danej reklamy i marketingowcy ZAWSZE walczą by maksymalnie podnosić jego wartość. Wskazuje on bowiem na ile dany przekaz tekstowy czy kreacja graficzna przyciągają klientów, ale również czy dana reklama jest w ogóle poprawnie stargetowana. Zdarza się bowiem, że wysoki CTR nie przynosi wysokich przychodów, co wskazuje, że albo grupa klikająca jest źle dobrana, albo strona internetowa istotnie utrudnia dokonanie zakupu czy jakikolwiek inny typ konwersji. CTR należy zatem do podstawowych wskaźników skuteczności działań marketingowych.