Grupa docelowa

Grupa docelowa to pula osób, do których chcesz dotrzeć ze swoimi komunikatami reklamowymi. Z reguły, im lepsza grupa docelowa, tym skuteczniejsza i efektywniejsza pod względem poniesionych kosztów reklama. W większości przypadków grupa docelowa to de facto zestaw cech, które przybliżają odbiorców reklamy do Twoich “najlepszych” klientów. Określasz zatem zainteresowania, stan cywilny, posiadanie dzieci, branżę, w której się realizują, ale i zachowania w sieci – np. profil odwiedzanych stron. To wszystko uprawdopodobni dokonanie przez nich zakupu czy innej konwersji na Twojej stronie internetowej. Grupy docelowo buduje się precyzyjnie w internecie, ale i reklama tradycyjna pozwala w pewnym stopniu dotrzeć do relewantnych grup odbiorców.