Remarketing

Rodzaj kampanii reklamowej, której celem jest dotarcie do odbiorców, wykazujących wcześniej zainteresowanie ofertą danej marki, tzn. takich, którzy przykładowo odwiedzili jej stronę www, włożyli produkt do wirtualnego koszyka, ale nie dokonali transakcji czy też w inny sposób mieli styczność z marką. Remarketing dzieli się najprościej na statyczny i dynamiczny. Statyczny polega na ukazywaniu wszystkim odbiorcom takiej samej treści reklamy. W przypadku remarketingu dynamicznego treść reklam zmienia się, a użytkownik widzi dokładnie te produkty, którymi był wcześniej zainteresowany. Remarketing jest szeroko stosowany w działaniach marketingowych, ponieważ charakteryzuje się stosunkowo wysokim współczynnikiem konwersji, co jest efektem precyzyjniejszego targetowania niż w innych typach kampanii. Korzystając z tzw. list remarketingowych, można dowolnie zawężać grupę odbiorców, ograniczając ją wyłącznie do osób, które wykonały konkretną akcję na stronie lub które wykazały zainteresowanie marką w konkretnym przedziale czasowym.