Grupa reklam

Każda kampania reklamowa w Google Ads posiada przynajmniej jedną grupę reklam. Grupy reklam pełnią funkcję porządkową. Ich poprawna strukturyzacja pozwala lepiej optymalizować przebieg kampanii. Grupy reklam porządkują reklamy według wspólnej tematyki. Z reguły reklamy dzieli się zatem na grupy różnych produktów i usług, tak, by każde lub każda z nich miały swoje miejsce w ogólnej strukturze konta. Grupy reklam zawierają reklamy o zbliżonych celach reklamowych. Są to de facto reklamy tekstowe, graficzne i video o tej samej tematyce.