CPC

Cost per click, czyli koszt kliknięcia. Jest to popularny model rozliczeń w przypadku reklam internetowych, oznaczający cenę, jaką reklamodawca musi zapłacić za jedno kliknięcie reklamy. Stawka za jedno kliknięcie jest zależna od wielu czynników, m.in. branży, wybranego słowa kluczowego, jakości reklamy, konkurencji czy pory dnia. Każdorazowo stawka jest ustalana na nowo podczas aukcji reklam. Stawkę za kliknięcie można obniżać dzięki optymalizacji kampanii reklamowej. Kampanie wysokiej jakości o odpowiedniej strukturze osiągają niższe stawki i są bardziej efektywne. W przypadku modelu CPC opłata nie jest pobierana, jeśli reklama wyświetli się użytkownikowi, ale nie nastąpi reakcja w postaci kliknięcia. Można wprowadzić do kampanii limit w postaci maksymalnego CPC, jaki godzisz się zapłacić za kliknięcie. Jeśli cena w licytacji przekroczy ten próg, reklama nie będzie wyświetlana. Warto jednak mieć na uwadze, że ustalenie zbyt niskiego maksymalnego CPC może doprowadzić do tego, że reklama nie będzie się ukazywać.